Årsmøte 2021

Bodø sjakklag inviterer til årsmøte tirsdag 23. februar 2021 klokka 19:00. På grunn av koronasituasjonen blir årsmøtet i år arrangert på Teams. Vi håper så mange som mulig har mulighet og anledning til å delta. Link til teamsmøtet

Innspill til årsmøtet sendes på epost til bodo.sjakklag@gmail.com innen 22. februar 2021. Årsmøtepapirene er sendt på epost til de vi har epostadresser til. Hvis det er flere som vil lese årsmøtepapirene før møtet kan du gi beskjed på eposten ovenfor, så sender vi papirene til deg.

Forslag til dagsorden

1. Godkjenning av dagsorden

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Fastsettelse av stemmetall og beslutningsdyktighet

5. Godkjenning av innkalling

6. Styrets årsberetning

7. Regnskap med revisjonsberetning

8. Budsjett og kontingenter for neste

9. Innkomne forslag

10. Valg av styre

11. Valg av revisor