Årsmøtet 2019

Bodø sjakklag avholdt sitt årsmøte den 15. januar 2019. Det gode engasjementet i klubben fortsetter og det ble oppmøterekord med hele 14 årsmøtedeltakere. Kort oppsummert var 2018 et godt sportslig år for klubben og økonomien gikk nesten i balanse.

Satsningsområde for 2019 er å få flere klubbmedlemmer ratet i lynsjakk. Alle oppfordres til å delta på eksterne lynsjakkturneringer for å bringe lynsjakkrating tilbake til klubben. Vi vil også kjøre flere ratede lynsjakkturneringer utover våren. Vi fortsetter med barnesjakken. Foreldrene skal ta mer ansvar for organiseringen av barnas spillekvelder, mens vi konsentrerer oss om å få til et skikkelig faglig opplegg for barna. Her trenges det at flere frivillige bidrar.

Ellers ble Åsmund Andersen og Leif Inge Nilsen gjenvalgt som henholdsvis formann og kasserer. Nyvalgt nestformann er Ken-Runar Hanssen. Reinert Larsen fortsetter som revisor.

Etter møtet ble det spilt Årsmøtelyn. Den ble vunnet av nestformann Ken Runar (9,5 poeng), halvpoenget foran formann Åsmund (9 poeng), med kasserer Leif Inge på tredjeplass (8 poeng).